Envíos

Cada tenda debe definir exactamente ata que territorios poden realizarse os envíos. En caso de erro, se os produtos non se poden enviar ao territorio do comprador, Bazar reembolsará o importe total. En calquera caso, para evitar demoras, o comprador debe comprobar as condicións de envío de cada tenda ou contacto en caso de dúbida.